825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Certyfikaty dla Jagiellończyków!


        Miło nam poinformować, że Wiktoria Krzak, Patryk Bracha oraz Michał Nowacki, tegoroczni absolwenci naszego liceum, przystąpili do egzaminów Cambridge English i uzyskali certyfikaty znajomości języka angielskiego na poziomie B2 i C1, co umożliwi im lepszy start na renomowanych uczelniach i w przyszłości zwiększy konkurencyjność  na rynku pracy.
        Międzynarodowe, powszechnie uznawane egzaminy Cambridge English umożliwiają ocenę sprawności, z jaką kandydat używa języka angielskiego do komunikowania się w prawdziwych sytuacjach z życia codziennego, pracy, szkoły. Egzaminy obejmują całą skalę poziomów zaawansowania i są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR – Common European Framework of Reference).
        Egzamin B2 First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten jest  uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2000 uczelni zagranicznych, honorują go najlepsi pracodawcy, jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
        Egzamin C1 Advanced (CAE) jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on znajomość języka angielskiego na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. To jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1). Jest honorowany przez ponad 6000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, najlepszych pracodawców i instytucje rządowe. Egzamin ten przydatny jest w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie, jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Gratulujemy!

Znajdź nas!

Facebook             Instagram