825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

slider top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Matura 2022 – Jagiellończycy najlepsi w powiecie krasnostawskim!


        Jesteśmy dumni z naszych tegorocznych maturzystów. Mimo trudności, z jakimi musieli się zmierzyć, maturę zdali bardzo dobrze, uzyskując 98,6% zdawalności!
        Świadczy to o bardzo wysokim poziomie nauczania w naszym Liceum, o zaangażowaniu i wielkiej sumienności Jagiellończyków! Wspólnie zapracowaliśmy na ten sukces! Rokrocznie przygotowujemy naszych uczniów do zdawania matury na wysokim poziomie – zwiększa to naszym absolwentom szanse edukacyjne i pozwala realizować marzenia, dotyczące studiów na najlepszych uczelniach w Polsce!
        Wyniki matury to efekt pracy zespołowej nauczycieli oraz uczniów. Nasi uczniowie zdali egzamin na bardzo wysokim poziomie w porównaniu z wynikami szkół powiatowych. Średnie z poszczególnych przedmiotów są również wyższe w stosunku do wyników ogólnopolskich i województwa lubelskiego.
        Wierzymy, że nasza codzienna praca, przynosząca tak doskonałe efekty, wpłynie na decyzje ósmoklasistów dotyczące wyboru szkoły średniej. I  będzie to I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie!

                                                                                                        Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I LO w Krasnymstawie

Znajdź nas!

Facebook             Instagram