Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

logo-transparent10

   

PLAKAT

   

Droga Gimnazjalistko, Drogi Gimnazjalisto!!!

Przed Tobą bardzo ważny moment podejmowania decyzji edukacyjnej a I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie to bardzo dobry wybór.

Udostępniony został do Twojej dyspozycji elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą vEdukacja Nabór.

  • Zaloguj się na stronie internetowej
    www.lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat
  • Przejrzyj ofertę I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować i wypełnij wniosek.

    WAŻNE!!!

Wydrukuj wypełniony wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym)
i przynieś go do sekretariatu I LO.

Zrób to najpóźniej do 15 czerwca 2018, do godziny 15:00

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w naszej szkole.

  • Od 4 lipca 2018, od godziny 10:00 możesz sprawdzić listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia oraz, aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, dostarcz do sekretariatu szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Należy to zrobić do 6 lipca 2018, do godziny 14:00.

Nie czekaj do ostatniej chwili!

Jagiełło – szkoła sukcesu. Dołącz do nas!

   

perspektywy 2018

   

ZAPROSZENIE

Opublikowano: czwartek, 12, maj 2016 08:16


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie „Mistrz Matematyki”!

Regulamin konkursu „Mistrz Matematyki”
przeprowadzanego w I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie.


CEL: Rozwijanie motywacji do ciągłego poszerzania i przyswajania wiedzy matematycznej.

UCZESTNICY: Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy chętni uczniowie klas pierwszych i drugich.

PRZEBIEG KONKURSU: Konkurs składa się z dwóch etapów.
     Etap I trwa od 9 maja do 25 maja i polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań przygotowanych przez organizatorów.
Uczestnicy konkursu mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia wątpliwości.
Rozwiązania zadań należy złożyć do swojego nauczyciela matematyki, podpisując pracę imieniem i nazwiskiem, najpóźniej do 25 maja.
Do etapu II organizatorzy kwalifikują uczniów, którzy najlepiej rozwiązali zadania z etapu I.
     Etap II przeprowadzony będzie na początku czerwca ( o dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów) i będzie polegał na rozwiązaniu kilku zadań testowych wielokrotnego wyboru oraz zadań otwartych z różnych działów matematyki – czas przeznaczony na rozwiązanie – 60 minut.
Dla najlepszych uczestników przewidziano nagrody.

Organizatorzy: nauczyciele matematyki: Katarzyna Nowacka i Andrzej Skiba

 


Zestaw zadań na I etap konkursu „ Mistrz Matematyki”

Termin – maj 2016r.

1. Do napełniania basenu służą dwie pompy. Pierwsza z nich ma wydajność o 20% większą niż druga. Napełnienie pustego basenu tylko drugą pompą trwa o 1 godzinę i 40 minut dłużej niż przy użyciu tylko pierwszej pompy. Oblicz, jaką część pustego basenu napełnią w ciągu jednej godziny obie pompy, pracując jednocześnie.

2. Skończony ciąg arytmetyczny ma nieparzystą liczbę wyrazów. Wszystkie wyrazy tego ciągu są liczbami całkowitymi. Uzasadnij, że środkowy wyraz jest dzielnikiem sumy tych wyrazów.


3. Dwa okręgi o promieniach r i R są styczne zewnętrznie i są styczne do wspólnej prostej w punktach A
i B. Oblicz wartość iloczynu rR, jeżeli wiadomo, że odcinek AB ma długość a, a>0.


4. Wykaż, że suma długości przyprostokątnych trójkąta jest równa sumie długości średnic okręgów wpisanego w ten trójkąt i na nim opisanego .


5. W pewnej szkole przez trzy kolejne lata zmieniała się liczba uczniów. W pierwszym roku liczba uczniów zmalała i na koniec roku była o 10% mniejsza niż na początku. W drugim roku wzrosła i ukończyło go 20% więcej uczniów niż pierwszy. O ile procent, w stosunku do liczby uczniów kończących drugi rok, zmniejszyła się ich liczba w następnym roku, jeśli na koniec trzeciego roku było tyle samo uczniów co na początku pierwszego?


UWAGA: Za każde poprawnie rozwiązane zadanie można uzyskać maksymalnie 5 punktów.

   

Dziennik elektroniczny  

dziennik

   

Facebook  

   

pomnik

   

brazowe liceum 2017 net

 

   
Copyright © 2018 I LO Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
© I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie